Dapet Uang Dengan Gampang? ini caranya

15/11/12

SNSD - Beep Beep Lyric


Romanization:

[Tiffany] Hello? 
Damn, pick up the phone, ya? 
HELLO? Oh beoryappeop 

[Sunny] Baby baby, doko de nani yoshi dero no, 
[Seohyun] Tumegare Phone call 
[Sunny] Anata noko keodode huru weru My love, 
[Seohyun] Are you busy now? 

[Yuri] Huzu teru message, mojimoto tedome, 
Koji nade naino ([Taeyeon] Oh~) 
[Hyoyeon] Koe a deki takude, kakete ni tadoke, 
Izo kashi fude ([Taeyeon] Oh~) 

[Taeyeon] Shinji sasete, kiss te kuchi ga, sage eta nai nara 
[Tiffany] Medarou toida keten mani de Friend 
Hmmm, I gotta call you right now! 

[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy 
[Yoona] Everytime, a iga beep beep beep beep 
[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby 
[Sooyoung] Everywhere, a iga beep beep beep beep 
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep 
[Tiffany] Sekai no, koibito tajino rain na ima 
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep 
[Jessica] Todokete, nemawa koino mabi kena 

[Taeyeon] Anata nono maino ai shite Neary ride, 
[Tiffany] To oroko shite Smile 
[Taeyeon] Te unwa kana reba hore kane un nakacha, 
[Tiffany] Toko Lack of time 

[Sunny] Hanasu koto demo nai, hanashi asasete, 
Sute kino Something ([Taeyeon] Oh~) 
[Jessica] Yasashiku utsumo aizuchi itsumo, 
Ring ring call me up ([Taeyeon] Oh~) 

[Tiffany] Shiji sasete, watashima made dekinai kota wa 
([Taeyeon] Dekinai no~) 
[Seohyun] Watashi kainai, dokimo yamete, uwande nai chao kara 

[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy 
[Taeyeon] Everytime, a iga beep beep beep beep 
[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby 
[Jessica] Everywhere, a iga beep beep beep beep ([Tiffany] Oh yeah~) 
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep ([Tiffany] Ohh~) 
[Yoona] Sekai no, koibito tajino rain na ima ([Taeyeon] Ohh yeah~) 
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep ([Taeyeon] Ohh Baby freeze) 
[Sooyoung] Todokete, tubaba koina Navigator 

[Taeyeon] Yakimochi yakimochi saguri sarguri de, 
Yukiyo na Heart 
[Seohyun] Nanuni itsugama anata wa surui surui to, 
Kawa shite shima 
[Sunny] Call you~ uuu ([Tiffany] It’s you baby, you know that) 
[Sunny] Call you~ uuu ([Tiffany] You know what I’m thinking about) 
[Sunny] You~ uuu 

[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Busy busy 
[Yoona] Everytime, a iga beep beep beep beep 
[All] Hello hello, moshi moshi, ciao ciao, Baby baby 
[Sooyoung] Everywhere, a iga beep beep beep beep 
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep ([Taeyeon] Oh~) 
[Tiffany] Sekai no, koibito tajino rain na ima ([Taeyeon] Nega one baby) 
[All] Beep beep beep beep beep beep beep beep ([Taeyeon] Oh~) 
[Jessica] Todokete, nemawa koino mabi kena
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...